Vi lär oss av varandra!

I går var jag på världens bästa föreläsning, enligt mitt mått mätt.

Ulf Lidman ursprungligen från Göteborg bor numera i Spanien. Göteborgaren som stod för sitt Göteborgska humor. Han berättade även om djupa livshistorier som fick oss åhörare att sitta tyst, stilla och lyssna. Vi kunde avbryta honom med frågor om vi hade några, men – vi hann inte. Han pratade både på sina in – och utandningar allt i ett streck från kl 9 – 16 med avbrott för mat- och kaffepaus. Det var han förtjänt av. Så full av energi och så mycket han hade att berätta. Jag önskar jag hade spelat in allt från början till slut.

Personligt och på gräsrotsnivå såg han också oss alla deltagare.

frontpage-alicante2

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Under en period tjänstgjorde Ulf som präst inom Svenska kyrkan. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

En av hans många historier: När han hade arbetat i Afrika och det blev mörkt om kvällen. Då tändes en brasa mitt i byn dit alla människor samlades, för det var enda platsen där det var ljust. Där fanns ingen el eller internet att fördriva tiden med. Det var kvällens höjdpunkt runt brasan, den mest givande stunden av alla. Dit kom de i alla åldrar även den äldre generationen, det var de äldsta som berättade sina erfarenheter. Intressanta och lärorika historier, för en god lyssnare. Där kunde det vara intressant att sitta och lyssna och dra i sig. Att fylla på bagaget.

Att lyssna är att lära